Poprzednio

PENAL

Nazwa pełna

ENERGY SOLAR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000659418

NIP

5272793709

REGON

366378887

Adres siedziby

Pl. Solny 14 / 3, 50-062 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 stycznia 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

38,6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki poważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇱🇹

    Rezydencja

    🇱🇹

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

163,9 tys. zł

2020 r.

643 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017