Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za okres 19 stycznia 2017 r. — 31 grudnia 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 15.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 09.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.09.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.07.2018

  Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2018

  Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2018

  Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 19. 01. 2017 do 31. 12. 2017