Nazwa pełna

MIRATRANS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000656046

NIP

7322182068

REGON

366202556

Adres siedziby

33, Sierpów, 95-035 Ozorków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 grudnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

1,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i do składania w imieniu spółki oświadczeń woli - zarówno w przypadku zarządu wieloosobowego, jak i jednoosobowego - uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 grudnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 marca 2018 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 marca 2018 r.

  Wartość udziałów

  133,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  267

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

46 mln zł

2018 r.

5,5 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,6 mln zł

5,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017