Nazwa pełna

"BASF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000063691

NIP

5260212687

REGON

010598277

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

21,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy zarządzie jednoosobowym-jednoosobowa reprezentacja przez jednego członka zarządu. Przy powołaniu kilku członków zarządu-spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu wspólnie lub przez jednego członka zarządu wspólnie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

29 stycznia 2013 r.

DKK-20/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 2210 udziałów na kwotę 21.313.240,00 pln

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

28,1 mln zł

2021 r.

9,4 mln zł

2020 r.

176,3 tys. zł

2019 r.

9,4 mln zł

2018 r.

29 mln zł

2017 r.

12,7 mln zł

2016 r.

5,4 mln zł

2015 r.

15,6 tys. zł

2014 r.

74,7 tys. zł

2013 r.

122,4 tys. zł

2012 r.

12,4 mln zł

2011 r.

410 tys. zł

2010 r.

138 tys. zł

2009 r.

3,3 tys. zł

2008 r.

109,9 tys. zł

2007 r.

39,3 tys. zł

2006 r.

1,7 tys. zł

2005 r.

3,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,6 tys. zł 1,7 tys. zł 39,3 tys. zł 109,9 tys. zł 3,3 tys. zł 138 tys. zł 410 tys. zł 12,4 mln zł 122,4 tys. zł 74,7 tys. zł 15,6 tys. zł 5,4 mln zł 12,7 mln zł 29 mln zł 9,4 mln zł 176,3 tys. zł 9,4 mln zł 28,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 33147 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001