Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

28,1 mln zł

2021 r.

9,4 mln zł

2020 r.

176,3 tys. zł

2019 r.

9,4 mln zł

2018 r.

29 mln zł

2017 r.

12,7 mln zł

2016 r.

5,4 mln zł

2015 r.

15,6 tys. zł

2014 r.

74,7 tys. zł

2013 r.

122,4 tys. zł

2012 r.

12,4 mln zł

2011 r.

410 tys. zł

2010 r.

138 tys. zł

2009 r.

3,3 tys. zł

2008 r.

109,9 tys. zł

2007 r.

39,3 tys. zł

2006 r.

1,7 tys. zł

2005 r.

3,6 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,6 tys. zł 1,7 tys. zł 39,3 tys. zł 109,9 tys. zł 3,3 tys. zł 138 tys. zł 410 tys. zł 12,4 mln zł 122,4 tys. zł 74,7 tys. zł 15,6 tys. zł 5,4 mln zł 12,7 mln zł 29 mln zł 9,4 mln zł 176,3 tys. zł 9,4 mln zł 28,1 mln zł