Poprzednio

GMW

Nazwa pełna

GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000000636

NIP

9462144040

REGON

430965977

Adres siedziby

Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 lutego 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

7 mln zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki zawarta w akcie notarialnym repertorium a nr 2084/2022 sporządzonym przez notariusza ewę kłosowską-matlak z kancelarii notarialnej w zatorze przy placu kościuszki 7, 08. 04. 2022

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4267 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000