GMW

Nazwa pełna

GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000000636

NIP

9462144040

REGON

430965977

Data rejestracji

12 lutego 2001 r.

Adres siedziby

Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała zgromadzenia wspólników z dnia 30. 03. 2005 r. Zaprotokoławana przez notariusza leopolda rymarza, kancelaria notarialna w lublinie, repertorium a nr 1111/2005.

Finanse

Kapitał zakładowy

7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, albo dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 12 września 2008 r.

  23.081 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 1.154.050 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 września 2008 r.

  23.081 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 1.154.050 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 września 2008 r.

  23.081 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 1.154.050 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 września 2008 r.

  20.295 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 1.014.750 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 września 2008 r.

  23.081 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 1.154.050 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 września 2008 r.

  23.081 UDZIAŁÓW, WARTOŚĆ 1.154.050 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA; PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA; PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4267 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000