Poprzednio

PMS MANAGEMENT

Nazwa pełna

MÓZGI3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000634603

NIP

6793133146

REGON

365261730

Adres siedziby

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 11 / 189, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 sierpnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.01.2024

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub pozostali członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 marca 2018 r.

  Wartość udziałów

  550 zł

  Liczba udziałów

  11

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 marca 2018 r.

  Wartość udziałów

  550 zł

  Liczba udziałów

  11

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 marca 2018 r.

  Wartość udziałów

  3,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  61

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2022 r.

  Wartość udziałów

  850 zł

  Liczba udziałów

  17

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016