Poprzednio

HUTA FERRUM

Nazwa pełna

"FERRUM" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000063239

NIP

6340128794

REGON

272581760

Adres siedziby

Porcelanowa 11, 40-246 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

178,9 mln zł

Kapitał wpłacony

178,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

FER

Liczba wyemitowanych akcji:

57,9 mln

Wartość rynkowa:

234 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 46 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 28 kwietnia 2020 r.

    PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

108,4 tys. zł

2018 r.

220,9 tys. zł

2017 r.

155,1 tys. zł

2016 r.

147,2 tys. zł

2015 r.

3,1 tys. zł

2014 r.

14,3 tys. zł

2011 r.

800 tys. zł

2010 r.

2 mln zł

2007 r.

2 tys. zł

2006 r.

2,3 mln zł

2004 r.

3,9 tys. zł

2004
2006
2007
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3,9 tys. zł 2,3 mln zł 2 tys. zł 2 mln zł 800 tys. zł 14,3 tys. zł 3,1 tys. zł 147,2 tys. zł 155,1 tys. zł 220,9 tys. zł 108,4 tys. zł 6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.FERRUM.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12126 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000