Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

NIERUCHOMOŚCI KRAKRESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000598097

NIP

6762500201

REGON

363556182

Data rejestracji

22 stycznia 2016 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Paulińska 16 / 15, 31-065 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Zakwaterowanie

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne

 • Wynajem i dzierżawa

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 22 stycznia 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  9000,00 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  9000,00 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 5 sierpnia 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  1992000 ZŁ (MILION DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  1992000 ZŁ (MILION DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@JUMIKA.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016