Poprzednio

POLIMEX CUW

Nazwa pełna

POLIMEX SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000595577

NIP

5252643154

REGON

363510659

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 stycznia 2016 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

15 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU

    WICEPREZES ZARZĄDU POLIMEX MOSTOSTAL S.A., SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW POLIMEX SPV2 SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016