Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 14 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

SYSSITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000593238

NIP

5862302279

REGON

363295669

Data rejestracji

21 grudnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

225 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Przedmiot pozostałej działalności
  • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  • Działalność wydawnicza

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu (w tym prezes zarządu) jednoosobowo.

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016