Nazwa pełna

SYSSITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000593238

NIP

5862302279

REGON

363295669

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Przedmiot pozostałej działalności
 • Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

225 tys. zł

Wartość udziałów objętych za aport
 • 200 000,00 ZŁ

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu (w tym prezes zarządu) jednoosobowo.

Wspólnicy
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • Akt notarialny z dnia 08. 12. 2015r. , rep. A nr 5810/2015, kancelaria notarialna rafał kapkowski w gdańsku

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 28.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

{{ fieldValue.v }}