Nazwa pełna

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000059307

NIP

5260250541

REGON

006227638

Adres siedziby

Aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

19,2 mld zł

Kapitał wpłacony

19,2 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z §18 statutu spółki: "Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."

Zobacz jeszcze 52 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

57,39 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PGE

Liczba wyemitowanych akcji:

2,2 mld

Wartość rynkowa:

16,2 mld zł

Decyzje UOKiK

24 sierpnia 2023 r.

DKK-183/2023

Kontrola koncentracji

18 kwietnia 2023 r.

DKK-83/2023

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 76 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

603 mln zł

2022 r.

1,2 mld zł

2021 r.

1 mld zł

2018 r.

2,8 mln zł

2017 r.

2,7 mln zł

2012 r.

5,2 tys. zł

2011 r.

1,1 mln zł

2008 r.

20,4 tys. zł

2008
2011
2012
2017
2018
2021
2022
2023
20,4 tys. zł 1,1 mln zł 5,2 tys. zł 2,7 mln zł 2,8 mln zł 1 mld zł 1,2 mld zł 603 mln zł
Inne dane

Adres www

HTTPS://GKPGE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 23605 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015