Poprzednio

USECRYPT

Nazwa pełna

V440 SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000577049

NIP

5272745461

REGON

362574367

Adres siedziby

Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 września 2015 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

261,4 tys. zł

Kapitał docelowy

169,7 tys. zł

Kapitał wpłacony

261,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Kuratorzy
  • Od 15 listopada 2023 r.

    Podstawa powołania i zakres działania

    Postanowienie sądu apelacyjnego w warszawie vi wydziału cywilnego z dnia 28 września 2023 r. , sygn. Akt vi aca 1255/22; Kurator ustanowiony na podstawie art. 69 §1 kpc do reprezentowania pozwanej v440 spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w warszawie w sprawie z powództwa magdaleny woźniak, sygn. Akt vi aca 1255/22.

    Data powołania

    28.09.2023

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

299,7 tys. zł

2019 r.

3,7 tys. zł

2018 r.

2,9 tys. zł

2017 r.

1,5 mln zł

2017
2018
2019
2020
1,5 mln zł 2,9 tys. zł 3,7 tys. zł 299,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

3,3 mln zł

1,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015