Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 15.01.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 18.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.12.2016

  Od 24. 09. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 24. 09. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 24. 09. 2015 do 31. 12. 2015

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  750000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  512500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  31500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  228571

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  41651

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  50250

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE