Nazwa pełna

AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000572107

NIP

1132894153

REGON

362315275

Adres siedziby

Ząbkowska 27, 03-736 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 sierpnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

12,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 13 listopada 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 13 listopada 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 30 czerwca 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

 • Od 12 grudnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015