Dane aktualne

Nazwa pełna

SOUND OBJECT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 sierpnia 2015 r.

KRS

0000569869

NIP

9512396230

REGON

362221427

Kapitał zakładowy

166.7 tys. zł

Kapitał wpłacony

166.7 tys. zł

Adres siedziby

Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej I komunikacyjnej

  • Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej I komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »