Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 23.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 23.10.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 15.09.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.09.2017

  Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 22. 05. 2015 do 31. 12. 2015

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  50.000 AKCJI SERII A - UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, ŻE WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII A MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ ZAWIESIĆ LUB ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  34000

  Uprzywilejowanie

  34.000 AKCJI SERII B - UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII B MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  16000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  10453

  Uprzywilejowanie

  10453 AKCJI SERII D UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, ŻE: 1. WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII D MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, ORAZ 2. W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY AKCJE SERII D MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU Z MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W KWOCIE 200.000 ZŁ PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH AKCJI SERII D

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  16725

  Uprzywilejowanie

  16.725 AKCJI SERII E UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY AKCJE SERII E MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU LIKIWDACYJNEGO SPÓŁKI W TAKI SPOSÓB, ŻE W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OTRZYMAJĄ KWOTĘ 1.600.000 ZŁOTYCH, PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII E

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  15679

  Uprzywilejowanie

  AKCJE SERII G SĄ UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ: (I) WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII G MAJĄ PRAWO DO POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ ZAWIESZENIA LUB ODWOŁANIA POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA ZARZĄDU, ORAZ (II) AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII G PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI, KTÓRE WYKONUJE SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII G, WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ŚRODKI W KWOCIE 1.500.000,00 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII G.

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  7466

  Uprzywilejowanie

  AKCJE SERII H SĄ UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ: (I) AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII H PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI, KTÓRE WYKONUJE SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII H, WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ŚRODKI W KWOCIE 499.998,02 ZŁ (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH I DWA GROSZE), PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII H, (II) WSZYSCY AKCJONARIUSZE ŁĄCZNIE POSIADAJĄCY AKCJE SERII H MOGĄ POWOŁAĆ JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ ODWOŁAĆ POWOŁANEGO PRZEZ NICH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  16426

  Uprzywilejowanie

  AKCJE SERII I SĄ UPRZYWILEJOWANIE W TEN SPOSÓB, IŻ: AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII I PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI, KTÓRE WYKONUJE SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII I, WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ŚRODKI W KWOCIE 1.100.049,22 (JEDEN MILION STO TYSIĘCY CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH I DWADZIEŚCIA DWA GROSZE), PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII I.

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  7466

  Uprzywilejowanie

  7.466(SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA SZEŚCIESIĄT SZEŚĆ) AKCJI IMIENNYCH SERII J. AKCJE SERII J SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII J PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO W ZASPOKOJENIU SIĘ Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI, KTÓRE WYKONUJE SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, AKCJONARIUSZOM POSIADAJĄCYM AKCJE SERII J, WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ŚRODKI W KWOCIE 499.998,02 ZŁ (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH I DWA GROSZE), PROPORCJONALNIE DO POSIADANYCH PRZEZ NICH AKCJI SERII J.