Nazwa pełna

BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000569579

NIP

5170370856

REGON

362157050

Data rejestracji

3 sierpnia 2015 r.

Adres siedziby

304A, Racławówka, 36-047 Niechobrz, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

8,5 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki, niezależnie od składu zarządu, upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie, jak również jednoosobowo prokurent samoistny.

Wspólnicy
 • Od 3 sierpnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  8,5 mln zł

  Liczba udziałów

  8495

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015