Nazwa pełna

BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000569579

NIP

5170370856

REGON

362157050

Adres siedziby

304A, Racławówka, 36-047 Niechobrz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 sierpnia 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

8,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki, niezależnie od składu zarządu, upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie, jak również jednoosobowo prokurent samoistny.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 3 sierpnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  8,5 mln zł

  Liczba udziałów

  8495

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015