Poprzednio

CITRONEX MOP I

Nazwa pełna

CITRONEX MOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000549668

NIP

6152046301

REGON

361086660

Adres siedziby

Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 marca 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 marca 2015 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015