Nazwa pełna

FUNDACJA HOTELE HISTORYCZNE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000549580

NIP

6762486458

REGON

361085407

Data rejestracji

25 marca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

19 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Pijarska 17, 31-015 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność portali internetowych

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Działalność agencji reklamowych

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie wykazów oraz list

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji I składania oświadczeń woli w imieniu fundacji są uprawnieni wszyscy członkowie zarządu z tym, że przy składaniu oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe oświadczenie woli składane jest przez dwóch członków zarządu działających wspólnie. W przypadku zobowiązań nie przekraczających 3. 000,00 zł takie oświadczenie może być złożone przez każdego członka zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015