Nazwa pełna

FUNDACJA HOTELE HISTORYCZNE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000549580

NIP

6762486458

REGON

361085407

Data rejestracji

25 marca 2015 r.

Adres siedziby

Pijarska 17, 31-015 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność portali internetowych

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Działalność agencji reklamowych

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie wykazów oraz list

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji I składania oświadczeń woli w imieniu fundacji są uprawnieni wszyscy członkowie zarządu z tym, że przy składaniu oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe oświadczenie woli składane jest przez dwóch członków zarządu działających wspólnie. W przypadku zobowiązań nie przekraczających 3. 000,00 zł takie oświadczenie może być złożone przez każdego członka zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015