Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 16.06.2016

  Od 25. 03. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 25. 03. 2015 do 31. 12. 2015