Nazwa pełna

JBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000522125

NIP

5223018413

REGON

147393698

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1 / Wejście B, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

3 września 2014 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz. Komplementariusza osobę prawną reprezentują osoby działające w jej imieniu. Sposób reprezentacji komplementariusza: każdy członek zarządu samodzielnie. Osoby reprezentujące wspólnika (komplementariusza): kwiatkowski bartłomiej, pesel ***, leszczyński jerzy, pesel ***, marczyk michał, pesel: ***

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 3 września 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 3 września 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 3 września 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

107,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014