Poprzednio

JBM

Nazwa pełna

JBM MARCZYK, LESZCZYŃSKI, KWIATKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000522125

NIP

5223018413

REGON

147393698

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1 / Wejście B, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

3 września 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  2.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 4 sierpnia 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 4 sierpnia 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 4 sierpnia 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

107,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014