Nazwa pełna

YOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000514192

NIP

7010429719

REGON

147296699

Data rejestracji

24 czerwca 2014 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 8, 00-511 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu działający samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 24 czerwca 2014 r.

  Wartość udziałów

  99 tys. zł

  Liczba udziałów

  198

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014