Nazwa pełna

YOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000514192

NIP

7010429719

REGON

147296699

Data rejestracji

24 czerwca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

25 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 8, 00-511 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność prawnicza

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność holdingów finansowych

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu działający samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 24 czerwca 2014 r.

  198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014