Nazwa pełna

SO SPV 50 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000506317

NIP

7010422539

REGON

147212521

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 kwietnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

14,9 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie, w przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu spółki składają i reprezentują spółkę dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6 tys. zł

  Liczba udziałów

  120

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  8,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  177

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

263,1 tys. zł

2020 r.

0 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014