Poprzednio

FLUCAR

Nazwa pełna

INVESTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000500303

NIP

6852326534

REGON

181078510

Adres siedziby

Lwowska 21, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2014 r.

Kapitał zakładowy

2,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki i składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki i składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

220,1 tys. zł

2021 r.

780,8 tys. zł

2020 r.

839,5 tys. zł

2019 r.

9 mln zł

2017 r.

107,9 tys. zł

2016 r.

145,4 tys. zł

2015 r.

56,3 tys. zł

2014 r.

4,8 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
4,8 tys. zł 56,3 tys. zł 145,4 tys. zł 107,9 tys. zł 9 mln zł 839,5 tys. zł 780,8 tys. zł 220,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

20,9 mln zł

9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014