Poprzednio

FLUCAR

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

789,7 tys. zł

2020 r.

839,5 tys. zł

2019 r.

9 mln zł

2017 r.

107,9 tys. zł

2016 r.

145,4 tys. zł

2015 r.

56,3 tys. zł

2014 r.

4,8 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
4,8 tys. zł 56,3 tys. zł 145,4 tys. zł 107,9 tys. zł 9 mln zł 839,5 tys. zł 789,7 tys. zł