Poprzednio

FLUCAR

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

20,9 mln zł

9 mln zł