Nazwa pełna

YGE POLAND SOLAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000484772

NIP

7010403358

REGON

146969908

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 listopada 2013 r.

Kapitał zakładowy

40 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawniony jest członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

171,8 tys. zł

2020 r.

559,2 tys. zł

2019 r.

78,8 tys. zł

2016 r.

1,9 mln zł

2016
2019
2020
2021
1,9 mln zł 78,8 tys. zł 559,2 tys. zł 171,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,2 mln zł

1,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014