Poprzednio

E12 AMB ENERGIA

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

23,7 tys. zł

2020 r.

559,2 tys. zł

2019 r.

78,8 tys. zł

2016 r.

1,9 mln zł

2016
2019
2020
2021
1,9 mln zł 78,8 tys. zł 559,2 tys. zł 23,7 tys. zł