Nazwa pełna

"RAVEN OCHRONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000476901

NIP

9291856442

REGON

081158092

Adres siedziby

Al.wojska Polskiego 37, 65-001 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 września 2013 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółka będzie reprezentowana przez 1 /jednego/ członka zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, każdy z członków zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, z wyjątkiem podejmowania następujących decyzji, które wymagają wspólnego oświadczenia woli 2 /dwóch/ członków zarządu łącznie: a/zaciąganie zobowiązań pociągających za sobą wydatki lub dokonanie takich czynności przez spółkę, które powodowałyby powstanie zobowiązania, którego wartość jest równa lub przekracza 200000,00 zł /dwieście tysięcy złotych/. B/zaciąganie wszelkich pożyczek,kredytów,poręczeń cywilnych i wekslowych,zastawów,przewłaszczeń na zabezpieczenie oraz ustanowienie wszelkich innych zabezpieczeń na rzecz osób trzecich. C/sprzedaż wszelkich materialnych i niematerialnych składników majątku spółki o wartości przekraczającej 200000,00 zł /dwieście tysięcy złotych/.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 września 2013 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,1 mln zł

2022 r.

1,2 mln zł

2021 r.

1,3 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

1,1 mln zł

2018 r.

380,2 tys. zł

2017 r.

440 tys. zł

2016 r.

210,1 tys. zł

2015 r.

23,1 tys. zł

2014 r.

7,4 tys. zł

2013 r.

1,4 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,4 tys. zł 7,4 tys. zł 23,1 tys. zł 210,1 tys. zł 440 tys. zł 380,2 tys. zł 1,1 mln zł 1,3 mln zł 1,3 mln zł 1,2 mln zł 1,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014