Nazwa pełna

GERDA HYDOMAT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000475941

NIP

5223008633

REGON

146862079

Data rejestracji

6 września 2013 r.

Adres siedziby

Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie I walcowanie metali; Metalurgia proszków

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja narzędzi

 • Produkcja maszyn do obróbki metalu

 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych części I akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

 • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie wszystkich członków zarządu

Wspólnicy
 • Od 6 września 2013 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 września 2013 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013