Nazwa pełna

INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000461709

NIP

6342817948

REGON

243240612

Adres siedziby

3 Maja 26, 40-096 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 maja 2013 r.

Kapitał zakładowy

791,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu i prokurent działający łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 marca 2022 r.

  Wartość udziałów

  791,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

105,5 tys. zł

2019 r.

664,5 zł

Inne dane

Adres www

WWW.IPG.EDU.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013