Nazwa pełna

GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000461342

NIP

8992744391

REGON

022135697

Adres siedziby

Nyska 48A, 50-505 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 maja 2013 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działajacy samodzielnie, b) w przypadku zarządu wieloosobowego - wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 maja 2013 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2014