Nazwa pełna

AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000004441

NIP

5830002002

REGON

190044530

Adres siedziby

Aleja Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 marca 2001 r.

Kapitał zakładowy

26,3 mln zł

Kapitał wpłacony

26,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

332,8 tys. zł

2010 r.

5,8 tys. zł

2009 r.

4,3 tys. zł

2007 r.

40,6 tys. zł

2006 r.

12,3 tys. zł

2005 r.

47,2 tys. zł

2004 r.

20 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
20 tys. zł 47,2 tys. zł 12,3 tys. zł 40,6 tys. zł 4,3 tys. zł 5,8 tys. zł 332,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

314,9 mln zł

229,9 mln zł

2007 - 2013

12

29,9 mln zł

25 mln zł

2004 - 2006

24

4,3 mln zł

3,1 mln zł

Łącznie

42

349,1 mln zł

257,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ARP.GDA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7752 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000