Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

314,9 mln zł

229,9 mln zł

2007 - 2013

12

29,9 mln zł

25 mln zł

2004 - 2006

24

4,3 mln zł

3,1 mln zł

Łącznie

42

349,1 mln zł

257,9 mln zł