Nazwa pełna

DOMENA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000442144

NIP

5472144915

REGON

243116295

Adres siedziby

Kustronia 39, Bielsko-Biała, 43-316 Bielsko- Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 listopada 2012 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu albo dwóch prokurentów działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

891 tys. zł

2022 r.

2 mln zł

2021 r.

1,6 mln zł

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

1,6 mln zł

2018 r.

1,7 mln zł

2017 r.

1,8 mln zł

2016 r.

1,4 mln zł

2015 r.

1,2 mln zł

2014 r.

1 mln zł

2013 r.

432,9 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
432,9 tys. zł 1 mln zł 1,2 mln zł 1,4 mln zł 1,8 mln zł 1,7 mln zł 1,6 mln zł 1,7 mln zł 1,6 mln zł 2 mln zł 891 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012