Nazwa pełna

NEW ERA MATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000440957

NIP

8522600335

REGON

321307000

Adres siedziby

Komandosów 1 / 7, 32-085 Modlniczka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 listopada 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

12,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z powołanym ewentualnie prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  12,2 mln zł

  Liczba udziałów

  243139

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

12,4 mln zł

2017 r.

3,9 mln zł

2016 r.

13,2 mln zł

2015 r.

5,8 tys. zł

2015
2016
2017
2020
5,8 tys. zł 13,2 mln zł 3,9 mln zł 12,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

59,9 mln zł

25,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

INFO@NEWERAMATERIALS.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.07.2013