Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

12,4 mln zł

2017 r.

3,9 mln zł

2016 r.

13,2 mln zł

2015 r.

5,8 tys. zł

2015
2016
2017
2020
5,8 tys. zł 13,2 mln zł 3,9 mln zł 12,4 mln zł