Poprzednio

MGGP

Nazwa pełna

MGGP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000042514

NIP

7342480395

REGON

490808053

Adres siedziby

Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,3 mln zł

Kapitał docelowy

2,3 mln zł

Kapitał wpłacony

2,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki:w przypadku zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu; -w przypadku zarządu trzy lub więcej osobowego wymagane jest współdziałanie prezesa i wiceprezesa zarządu albo prezesa/wiceprezesa zarządu i członka zarządu; Z wyjątkiem oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych o jednorazowej wartości poniżej 50 000 złotych, w którym to przypadku każdy z członków zarządu może działać samodzielnie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

625,9 tys. zł

2022 r.

119 tys. zł

2021 r.

279,1 tys. zł

2017 r.

17,9 tys. zł

2016 r.

11,3 tys. zł

2014 r.

1,5 tys. zł

2013 r.

455,2 tys. zł

2012 r.

21,5 tys. zł

2010 r.

8,3 tys. zł

2009 r.

912 tys. zł

2008 r.

63 zł

2007 r.

157,2 tys. zł

2006 r.

28 tys. zł

2004 r.

21,7 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2021
2022
2023
21,7 tys. zł 28 tys. zł 157,2 tys. zł 63 zł 912 tys. zł 8,3 tys. zł 21,5 tys. zł 455,2 tys. zł 1,5 tys. zł 11,3 tys. zł 17,9 tys. zł 279,1 tys. zł 119 tys. zł 625,9 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.MGGP.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1179 SĄD REJONOWY W TARNOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001