Poprzednio

SZUCHA CENTER

Nazwa pełna

"BERENSONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000004171

NIP

5262548776

REGON

017265478

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 marca 2001 r.

Kapitał zakładowy

6,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem oraz dwóch prokurentów łącznie.

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6,5 mln zł

  Liczba udziałów

  12914

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001