Nazwa pełna

"CITROFRUITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000415266

NIP

6152041781

REGON

021849147

Adres siedziby

Bohaterów Ii Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 marca 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w sprawach majątkowych i niemajątkowych opoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 kwietnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 kwietnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012