Nazwa pełna

PLATAN HOTELS & RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000413065

NIP

9512354237

REGON

146029708

Adres siedziby

Poleczki 23, 02-822 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 marca 2012 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

136,4 tys. zł

2022 r.

16,4 tys. zł

2021 r.

5 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2016 r.

761,1 zł

2016
2020
2021
2022
2023
761,1 zł 3,5 mln zł 5 mln zł 16,4 tys. zł 136,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012