Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,8 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2016 r.

761,1 zł

2016
2020
2021
761,1 zł 3,5 mln zł 4,8 mln zł