Nazwa pełna

"YAAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000040964

NIP

5262468959

REGON

016375584

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 508, 00-195 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest : - w przypadku zarządu jednoosobowego : działanie członka zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie, - w przypadku zarządu wieloosobowego : współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie, członka zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie".

  • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

67 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 60348 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001