Nazwa pełna

PPP VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000404170

NIP

5213624916

REGON

145908030

Adres siedziby

Grójecka 208, 02-390 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 grudnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę może reprezentować: (i) członek c zarządu i członek a zarządu działający łącznie lub (ii) członek c zarządu i członek b zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTE USTAWY - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011