Nazwa pełna

IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000403957

NIP

6612368042

REGON

260571014

Adres siedziby

110, Goździelin, 27-420 Bodzechów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

2 grudnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy ze wspólników samodzielnie

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

26,8 tys. zł

2020 r.

3,5 mln zł

2019 r.

10,3 mln zł

2019
2020
2021
10,3 mln zł 3,5 mln zł 26,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

28,2 mln zł

10,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011