Nazwa pełna

WIRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000401715

NIP

5170358097

REGON

180787262

Adres siedziby

Miłocińska 1 / A, 35-232 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 listopada 2011 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego - łącznie dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 23 listopada 2011 r.

  30 udziałów o wartości 100 zł każdy o łącznej wartości 3.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 listopada 2011 r.

  30 udziałów o wartości 100 zł każdy o łącznej wartości 3.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012