Nazwa pełna

SAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000392833

NIP

8992723006

REGON

021630348

Adres siedziby

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 sierpnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

8,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy - jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch współdziałających członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ JAKO SYNDYK GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI (SPRAWOWANIE KONTROLI WYNIKA Z POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, Z DNIA 20.07.2023, W SPRAWIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. - SYGN. AKT WA1M/GU/188/2023)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011