Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

EKO ALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000392711

NIP

7811871011

REGON

301879568

Data rejestracji

2 sierpnia 2011 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Sytkowska 39, 60-413 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja aluminium hutniczego

 • Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

 • Odlewnictwo metali lekkich

 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; Metalurgia proszków

 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja pojemników metalowych

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 • Produkcja opakowań z metali

 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

 • Produkcja złączy i śrub

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 • Demontaż wyrobów zużytych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Leasing finansowy

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową mostów i tuneli

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Nauka języków obcych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentacji spółki jest komplementariusz

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 2 sierpnia 2011 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  12000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  12000 PL

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  12000 PL

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 27 czerwca 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  6.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  6.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  6.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 27 czerwca 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  3.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  3.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 27 czerwca 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  3.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  3.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012